L'ofici d'escriure 

Professionalitzar-se en l'escriptura vol dir que, a més de l'obra pròpia, sovint has de treballar en feines d'encàrrec. Tanmateix, sempre he procurat fer allò que m'interessava i que els meus coneixements em permetien abordar amb garanties. Per això la meva feina de redactor s'ha circumscrit bàsicament a l'àrea de les ciències socials, especialment a la de geografia, que són els estudis que vaig completar a la Universitat de Barcelona. Com a redactor i guionista he col·laborat amb revistes, diaris, editorials -sobretot de llibre de text- i productores audiovisuals. El conjunt de tot allò més significatiu que he fet al llarg de tots aquests anys de feina ho he agrupat en: