Geografia de España

Aproximació a la geografia física i humana d'Espanya a través de cinc audiovisuals. L'obra està composta per 320 diapositives, dues cassets i un apendix didàctic amb els guions dels cinc audiovisuals i una exposició dels conceptes geogràfics bàsics.