El fet comarcal

Aproximació audiovisual a la comarca geogràfica i històrica com a unitat física i humana amb singularitat pròpia. Abordo aquest tema en un moment en què el debat sobre les comarques s'havia reprès davant d'una nova divisió político-administrativa de Catalunya. L'obra consta de 48 diapositives, una casset i una guia didàctica amb el text del guió i un breu resum de les diferents divisions territorials que ha tingut Catalunya al llarg de la història.