Geografia de Catalunya.

Aproximació a la geografía física i humana de Catalunya en cinc audiovisuals. En total l'obra està composta per 320 diapositives, dues cassets i un apèndix didàctic amb els guions dels cinc audiovisuals i una exposició dels conceptes geogràfics bàsics.