Geografia de Catalunya

Entre els anys 1981 i 1987 vaig ser professor de Geografia de Catalunya en els cursos de Reciclatge de Català de la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica. D'aquella experiència docent en va sortir una obra de divulgació, escrita conjuntament amb el geògraf Ignasi Planas, de la qual se'n van fer cinc edicions, dues revisades.