Gran atlas geogràfic i històric de Catalunya

Atles temàtic geogràfic i històric de Catalunya en fascicles, lliurat pel diari AVUI als seus lectors i del qual em vaig ocupar d'una part de la cartografia temàtica i de la redacció dels continguts de geografía humana.