ELS FANTASMES DE NADAL

Al vellíssim senyor Scrooge -té més de dos-cents anys!- el fantasma dels Nadals Futurs li encarrega una missió: anar a veure les vuit persones més poderoses del món i convèncer-les que s'ha de fer alguna cosa perquè la Terra no s'acabi d'espatllar i se'n vagi tot en orris. Li costa, però amb l'ajut de dos lectors del conte i dels tres fantasmes de Nadal, ho aconsegueix i comencen a produir-se canvis. Bé, ara només cal que tots també hi colaborem.

En aquesta història, inspirada en el Conte de Nadal, de Charles Dickens, he volgut mantenir l'esperit de regeneració que hi ha en el conte original, però traspasant-ho a la nostra actuació sobre la Terra. Tal com estan les coses, penso que cal que tots pensem en el que podem fer per conservar la salut del nostre planeta, que, ara per ara, sembla força empiocat.

Edició castellana: Los fantasmas de Navidad. Col·lecció Ursa Minor. Marge Books. Barcelona, 2007. 24 pàg. Il·lustrador: Ignasi Blanch