La Pesca

Sèrie documental sobre els diferents tipus de pesca a España, dirigida per Ferran Llagostera, en la qual vaig participar en la redacció definitiva dels guions i en la  realització.

Productors: Televisió de Catalunya, Televisión de Galicia, Euskal Telebista, Canal Sur Televisión y Centre Promotor de la Imatge.